חדשות חב"ד

ח' אלול תשפ"א • יומן

י' אלול פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

היומן ע"י הת' מנ"ק 

יום שני, ח' אלול

היום, התקיים סדר השכם על הבימה של ההתוועדות כרגיל בכל יום שני.
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו בשעה 10 לערך, החזן היה ממ"א. לא אמרו תחנון.
באמצע חזרת הש"ץ מישהו עשה תקיעות וקצת הפריע להמנין הגדול אז החזן נאלץ להתפלל יותר בקול...
בקריאת התורה הוציאו את הספר תורה החדש של היינץ, (הת' שלום דובער שיחי' ברוך (האחיין שלו) עשה פתיחה). הבעל קורא היה הת' יד"ש, לראשון ושני עלו חתני בר מצוה, ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר נשי"ד שיל"ו (הת' שמאול גוצל - הגבאי של החצר מתקופת הקורונה קרא לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו לפני העליה).
כשהחזירו את הספר תורה שרו שישו בשימחו בשמחת תורה/בשמחת הגאולה.
ולאחר שהחזן הכריז יחי ורנ"ק עשה התקיעות והכרזות יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו אחרי השעה 10:50.
אחרי התפילה סוף סוף כמה תמימים החליטו לנקות מתחת לבימה של התפילות, לאחר שזה זמן שיש משם ריח לא טוב בגלל הזבל שהצטבר. הזיזו את הבימה של הרבי שליט"א מלך המשיח כדי לנקות את כל הריצפה, שם היה ממש מְלוּכלָך וכו'.
באותו זמן היה בר מצוה ליד הארון קודש.
היום, התחילו בְּנִיָה בה"כולל" שלו נגעו בו כבר כ20 שנים לאיזה סיבה, ואמרו שמתכוונים להוריד מה שיש עכשיו, ולשים "אהל" לתמימים ב770 וכן הכולל ללמוד. 
היום, סוף סוף ח.ב.ה שר"י התחיל לארגן שיהיה אפשר לכתוב את המילים של אגודת חסידי חבד...  שמחקו לפני כמה חודשים. הם דאגו שיהי אותו בן אדם שכתוב את זה לפעם הראשון.
הרבה מהקעמפים של הקיץ חזרו היום לשכונת המלך.
רק כ15 דקות לפני מנחה החזירו את הבימה למקומו והת' שמאול מיפעי סידרו את המקום הק' כרגיל.
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח נשיא דורינו שיל"ו בשעה 3:15 לערך, החזן היה רנ"ק. התחילו להגיד תחנון, אבל בסוף הכריזו קדיש אז החזן המשיך עם קדיש.
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב יצא מלך המשיח שליט"א בשעה 3:29 לערך.
שיעור דבר מלכות היה ע"י הת' טובי' גינזבורג. 
לקראת חסידות ערב תלו הרבה מודעות על הקמפיין של 749 (להעיר שכל היום היום בחוץ 770 היה עמוד לאסוף כסף...).
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שליט"א כרגיל בשעה 9:30 לערך, החזן היה ר' פ. קארף, היה הרבה יותר אנשים מהחודשים האחרונים בגלל שכולם חזרו מהקעמפים...  
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:43 לערך.
היום, זכינו שהרבי שליט"א מלך המשיח יצא לקידוש לבנה - לא במקום הרגיל אלה לפני המשולשים, לפני שהרבי הגיע היה אוטו שכמאט נכנס לאפה שסידרו המקום הק' אבל ב"ה הכל היה בסדר בסוף..  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הגיע למקום אחרי 9:50 וחזר לחדרו ב9:54 לערך. ולאחר מכאן היה ריקודים על הכביש מתוך שמחה וטוב לבב.
כמידי ליל שלישי - התקיימה התוועדות פינת החי וקים.