חדשות חב"ד

ד' אלול תשפ"א • יומן

ה' אלול פ''א

יומ "שמונם שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו

היומן ע"י הת' מנ"ק 

שיעור בשורת הגאולה היה כרגיל, והיום זכו לגמור את הספר, ומיד להתחילו עוד הפעם.

בכל הימים האחרונים י.ש.ט מגיע ל770 וצועק (דופק על ספסלים וכו') על סוף זמן קריאת שמע.

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו כרגיל בשעה 10 לערך, לכתחילה עמד הת' ממ"א ולאחר הקדיש הראשון עלה ר' מ"מ דייטש, ובאמצע הודו הגיע הת' י"ד ישראלי והמשיך עד סיום התפילה. לא אמרו תחנון. 

הבעל קורא היה ר' גארדאן, ולשלישי עלה כ"ק שליט"א.

אחר שהחזן הכריז יחי ורנ"ק עשה התקיעות והכריז הכרזתו הקבוע יצא כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו בשעה 10:57 לערך.

היום, החליפו את ה'עצי חיים' של הספר תורה הקטן שנכתב לזכות כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שליט"א ו(להבחל"ח) הרבנית חי' מושקא (איתו השתמשו בתקופה של הקורונה, בהחצר).

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו בשעה 3:15 לערך, החזן היה ר' א. פופר שעמד במקומו החדש-הקבוע. אמרו תחנון. הילד כהן הכריז בסיום התפילה יחי, מתוך הריבוע, ואח"כ רנ"ק הכריז על מעריב ואז יצא מלך המשיח שליט"א בשעה 3:31 לערך. 

בשיעור דבר מלכות למדו הסיכום של השיחה.

בשעה 7:15 לערך התקיים באולם של ליובאוויטשער ישיבה אירוע מיוחד עם ארוחת ערב להצ'ארדי ל749 (שלאחרונה איגוד תלמידי הקבוצה קנה), במהלכו הקרינו כמה סרטונים על ההיסטוריה של 749, לאיפה היגענו עכשיו, מה ולמה צריך כסף וכו'. היה גם ריקודים וכמה רבנים מהאיגוד דיברו (כולל הרב מרגוליות, הרב חיים מאיר זלמנוב ועוד) והרבה תמימים לקחו על עצמם התחייבות להשיג כסף בשביל הבנין.

היום החלה מכירת המקומות לראש השנה ויום כיפור ע"י הרב אהרן וואגעל, ליד פינת החי.

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בשעה 9:30 לערך, החזן היה כבמנחה.

לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על שחרית יצא כ"ק מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:41 לערך.

הלילה היה שיעור גאולה ומשיח ע"י הרב מאיר ווילשנסקי, כמידי ליל שישי.

אח"כ נערכו התוועדויות ברחבי 770 בית משיח.