חדשות חב"ד

ג' אלול תשפ"א • יומן

ה' אלול פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו

היומן ע"י הת' מנ"ק 

יום רביעי, ג' אלול תשפ"א 

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה הת' ממ"א. לא אמרו תחנון.

בסיום התפילה הש"ץ הכריז יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ורנ"ק עשה התקיעות והכריז ההכרזות הקבועות ואז יצא הרבי שליט"א מלך המשיח מביהכנ"ס בשעה 10:44.

ליד הארון קודש היה התוועדות בר מצוה.

לפני מנחה א' התמימים תלה דף על הדלת הראשית של 770 עם כיתוב זמני לבינתיים שכתוב יחי, בית משיח, "בית אגודת חסידי חב"ד" וכו' (במקום מה שאמרו להיות עם צבע).

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו בשעה 3:15 לערך, החזן היה י"ל ישראלי ולא אמרו תחנון.

לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב יצא מלך המשיח שליט"א בשעה 3:28 לערך.

שיעור דבר מלכות היה כרגיל.

תלו הרבה מודעות ב770 על הסדר שיהיה הלילה בחסידות ערב לזכות איגוד תלמידי הקבוצה ו749.

בחסידות ערב חילקו פארבייסן להתמימים לזכות 749 וכן מודעות "הזמנת כבוד" לפתיחת הקמפיין מחר באולמי ליובאוויטשער ישיבה.

בשעה 9:00 לערך פרופסור ר' סילמאן דפק על הבימה (אף אחד לא שמע אותו) וביקש לגיד תהילים בשבילויל ילד אחד בפלטבוש שנעלם. 

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו בשעה 9:30 לערך, החזן היה רנ"ק.

בסיום התפילה חיילי צבאות ה' הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על שחרית ואז יצא כ"ק שיל"ו בשעה 9:43 לערך. 

הלילה התקיים סדר לקוטי שיחות.

במערב 770 היה התוועדות יום הולדת לת' דובי מלכיאלי, עד שעה מאוחרת.