חדשות חב"ד

ב' אלול תשפ"א • יומן

ג' אלול פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדינו 

 

היומן ע"י הת' מנ"ק 

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה אברהם יצחק שטראקס.

(באמצע התפילה אחד מהמנינים הקטנים עשה תקיעות והפריע להמנין של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו). לא היה תחנון בגלל שהיה חתן (שיפרין).

לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק עשה תקיעות והכריז גאומ"ש והיום יום (כאתמול בסטנדר של החזן) יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:44.

היום הורידו את כל המילים שנכתבו בשעתו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בחזית של 770 (שכבר מזמן היה מאוד מטושטש עקב הניקיון בחזית לפני חודשים) בטענה שרוצים לכתוב את המילים בחדש. (רק לציין שבגלל ח.ב.ה המשועמם, המילים שהרבי שליט"א מלך המשיח ביקש להיות על 770 כבר חודשים לא נמצא).

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו משיח צדקנו שיל"ו בשעה 3:15 לערך, החזן היה א. פופר (שעמד בתוך הריבוע של הילדים). לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:33.

שיעור דבר מלכות היה כרגיל ונמדך עד 4:10 לערך.

לפני מעריב, הת' ינון בן שמואל הכריז על הבימה של קריאת התורה שאחר מעריב יהיה סדר שיחות מיוחד ללמוד שיחת פ' שופטים ז' אלול תנש"א לע"נ הרב לידר, ובין המשתתפים יהיה הגרלה על דולר מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו. 

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בשעה 9:30 לערך, החזן היה הרב י"י גרינבערג.

לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:40 לערך, ולאחר כ-1 דקה ממ"א הכריז על הרם קול על השיעור גאומ"ש לאמריקאים למטה. בזמן הריקודים משום מה הפעילו הקלטה של הרבי שליט"א מלך המשיח מהשנים הקודמות (בד"כ מופעלים אחרי הריקודים).

לאחר הריקודים היה השיעור גאומ"ש לאמריקיאם בהטשקענטער שול ע"י הת' יאיר גאולה כהן, ובאותו זמן היה לתלמידי הקבוצה סדר מיוחד ללמוד שיחת פ' שופטים ז' אלול ה'תנש"א ובשעה (קצת לפני) 10:40 התקיימה הגרלה על דולר מהרבי שליט"א מלך המשיח והת' אביחי מעטוף זכה..

הלילה התקיימו כו"כ התוועדויות ברחבי 770.