חדשות חב"ד

ל' מנחם-אב, א' אלול תשפ"א • יומן

ב' אלול פ''א

יומן של ימים ל' מנחם - אב, א' אלול תשפ"א

היומן ע"י הת' מנ"ק 

 

יום ראשון, ל' מנחם - אב תשפ"א 

שיעור בשורת הגאולה היה כרגיל.

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה הת' שניאור גרינוואלד.

בהלל שרו בצאת ישראל, כוס ישועות, הללו (במנגינת הקפיטל של המשיח, י"א ניסן - ע"ח), אודך, ברוך הבא (ל 2  דקות לערך), אלי אתה.

 לקריאת התורה הוציאו את הספר תורה של הטנקיסטים, הבעל קורא היה ר' מיכל סלאוין (שבד"כ קורא רק בשבת). לראשון עלה חתן (הבנש"ק הת' מענדל בראנדווין שליט"א) ואח"כ זרקו עליו שקיות. לשני עלה חתן בר-מצוה וכן לשלישי, ולרביעי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו. הסדר היה כבכל ר"ח והרבי שליט"א מלך המשיח יצא ב 10:54 לערך.

מוסף התחיל ב11:15 לערך החזן היה הת' י"ד שמואלי. שרו בשים שלום.

לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז גאומ"ש והיום יום יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 11:33.

בשעה 12:51 לערך יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו לחלוקת דולרים (שרו יחי הרבה זמן לפני החלוקה מבד"כ). בתחילה עברו גברים, ב11:55 עבר תור הנשים. והרבי שליט"א מלך המשיח חזר לחדרו הק' ב11:58 לערך.

ליד הארון קודש היה התוועדות הנחת תפילין.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:15 לערך, החזן היה השמש רנ"ק. שרו בשים שלום. 

לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב (וגוט חודש) הרבי שליט"א מלך המשיח יצא מביהכ"ס ב3:32 לערך.

השיעור דבר מלכות התקיים כרגיל ליד הארון קודש ע"י הת' יצחק מנחם וואפנער, עם הרבה אוכל לתמימים.

היום התמים הראשון של קבוצה תשפ"ב הגיע ל770.

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30, החזן היה ר' יוסף ברוך שפילמאן.

לאחר שרנ"ק הכריז על הסיום הרמב"ם (שאגב, לא היה, ולא מובן מדוע הוא הכריז כך...) ושחרית, הרבי שליט"א מלך המשיח יצא בשעה 9:43 לערך.

היה התוועדות תחת המרפסת עם קותי פלדמן לכבוד ראש חודש.

יום שני, א' אלול תשפ"א 

 

הבוקר, התקיים סדר השכם על הבימה של ההתוועדויות.

שיעור בשורת הגאולה היה כרגיל.

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00, החזן היה ר' נחמן שפירא.

בהלל, שרו פחות או יותר את אותם קטעים כאתמול. בקריאת התורה הסדר היה כרגיל (היה כמה הגומל'ס) והרבי שליט"א מלך המשיח יצא ב11:00 לערך לקול שירת יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

מוסף התחיל ב11:22, החזן היה כבשחרית. שרו בשים שלום.

לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק עשה תקיעות והכריז גאומ"ש והיום יום (ע"י הרמקול על הסטנדר של החזן) יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 11:46 לערך.

אחרי התפילה הארוכה, היה כמה התוועדויות בר מצווה ליד הארון קודש. 

למנחה, נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו משיח צדקנו שיל"ו בשעה 3:15 לערך, החזן היה רנ"ק. שרו בשים שלום במנגינת "כתיבה וחתימה טובה".

לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הודיע על הסיום הרמב"ם ועל מעריב, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:32.

שיעור דבר מלכות היה כאתמול, עם הת'יצחק מנחם וואפנער. 

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיחיה לעולם ועד בשעה 9:30 לערך, החזן היה הרב א. פופר (כהרגלו, היא אינו מסתדר לעמוד ליד אנשים בלי לריב איתם, ולכן הפעם הוא עלה על פיתרון יצירתי - ועמד ליד הסטנדר של החזן, בתוך הריבוע של הילדים...).

לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על הסיום ועל שחרית יצא מלך המשיח בשעה 9:42.

בקידמת הבית כנסת התקיימה סדר שליחות לתמימים הבוגרים.

בשולחן המרכזי נערך סיום הרמב"ם, וכרגיל בליל שלישי - נערכה פינת החי (וקים)! בפינה הצפונית-מזרחית מתוך שירה וזמרה עם דגש על שירי הנבואה בקשר עם השיחה של שופטים תנש"א לפני 30 שנה.