חדשות חב"ד

פרסום נביא הדור

ב' אלול פ''א

ביוזמת כמה מהתמימים הדפיסו פלאיירים להפצת נביא הדור.