חדשות חב"ד

חדש: קריאת הגאולה של מלך המשיח

ב' אלול פ''א

בדומה לספר 'בשורת הגאולה' של הרבי שליט"א מלך המשיח המלקט את שיחות הקודש משלהי תש"נ - תשנ"ב, נלקטו כל השיחות מספרי השיחות תשמ"ז ואילך.
את החוברת ליקט הת' טוביה גינזבורג.