חדשות חב"ד

כ"ז מנחם - אב תשפ"א • יומן

ל' אב פ''א

יומן "שמונמם שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

יום חמישי, ז"ך מנחם - אב תשפ"א 

היומן ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי קרולפסקי.

 

 שיעור בשורת הגאולה התקיים עם שהולחנות וספסלום שאחרי הבימה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה הת' י.ל. ישראלי, לא אמרו תחנון 
בקריאת התורה הבעל קורא היה הת' י"דש. לראשון עלה ר' שניאור זלמן ברוכשטט (היה מי שברך להולדת הבת שלו), לשני עלה חתן בר מצוה, לשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו. אח"כ היה כמה מי שברכ'ס והגומל'ס ולאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז גאומ"ש והיום יום ועל מנחה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:53 (הת' אוריאן עמד ליד הדלת לקבל ברכה).
ב12:40 לערך כמה תמימים הביאו הרבה אוכל לתמימים. 
סדר רמב"ם היום היה בחדר אוכל של הישיבה - 1414.
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 3:15 לערך, החזן היה הרב לוי יעקבסאהן. לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:30.
שיעור דבר מלכות היה ע"י הת' גרשון רוטשליד.
לפני מעריב (בשעה 9:15 לערך) לשמחת התמימים, הגיע כ-3 קרטונים של סידורים חדשים שיצא לאור לאחרונה עם כריכה והטבעה במיוחד ל770, ויש להגיד ישר כוח לכל התמימים שעזרו עם הכריכות בימים האחרונים. 
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 החזן היה הת' אהרוני פוגאטש. לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על שחרית יצא כ"ק בשעה 9:41 לערך.
ב9:55 התקיים השיעור גאומ"ש המרכזי במערב של 770 ע"י הרב חיים ששון שליט"א עד 11:10.
כרגיל בליל שישי היה התוועדויות לרוב.