חדשות חב"ד

כ"ו מנחם - אב תשפ"א • יומן

כ''ז אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

 

היום ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי קרולפסקי.

הבוקר קיבצו את כל הספסלים מבימת ההתוועדויות ומעוד מקומות שלא הספיקו לצבוע, לאיזור הבריכה וצבעו אותם, וכן עשו עוד שיוף על השולחנות וזה עשה המון רעש.
עקב כך שיעור בשורת הגאולה היה ליד הארון קודש.
לפני שחרית הביהכנ"ס עדיין היה באלאגן קצת באמצע השביל בגלל הצבע, וסידרו את השביל.
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה הת' י"ל ישראלי.
לא אמרו תחנון הודות לחתן רוטנברג שהיה ב-770. לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז גאומ"ש והיום יום, יצא כ"ק שיל"ו בשעה 10:37 לערך.
ב11:30 לערך היה הנחת תפילין ליד הארון קודש עם הרבה אוכל לתמימים. 
לקראת הקמפיין של 749 עובדים האיגוד תלמידי הקבוצה על צילומים לסרט ההתרמה.
במהלך היום היו "polishing" השלחות בחלק האחורי.
היום, התחיל השיעור רמב"ם היומי להיות חזרה ב770 לאחר הרבה זמן שהיה ב1414. השיעור היה עם פארבייסן בשפע רב.
לפני מנחה הגיע ל770 אגרות קודש מתורגם ללה'"ק שיצא לאור לאחרונה ע"י קה"ת.
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר שיל"ו כרגיל בשעה 3:15 לערך, החזן היה ר' אורן פופר (כרגיל הוא רב עם התמימים).
אחרי מנחה מכרו בחוץ 770 סט של אגרות מתורגמת במחיר של $45, כמו כן מכרו אגרות קודש חלק כג במחיר $13.
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 החזן היה הנ"ל (כמה תמימים ניבו לעיף אותו בגלל שהוא עושה בעיות, אבל לא הצליחו...).
ולאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על הסיום הרמב"ם ועל שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:41 לערך.
אח"כ התקיימה סדר לקוטי שיחות.
בחוץ על הפלאז'ה ליד העזרת נשים היה חתונת הגאולה של הת' דובי ציק (ואחרי כן המשיכו בפינת החי). 
כמו כן גם היום היה סיום הרמב"ם.
הגיע ה"מתמידים" מקעמפ למען החי (קעמפ במיוחד למקורבים) להתפלל מעריב אצל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו.