חדשות חב"ד

כ"ה מנחם - אב תשפ"א • יומן

כ''ו אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

יום שלישי, כ"ה מנחם - אב תשפ"א

היומן ע"י הת' מ.נ. הלוי שיחי ק.

 

 היום בבוקר, "איגוד תלמידי הקבוצה" פירסמו מכתב על המצב של 749 לקראת הצ'ארדי שהם עושים בימים הקרובים, על מה שהם צריכים לשלם על השיפוצים ב749, ועל כל החובות על בגלל בעיות חוקיות.
היום, סגרו צד השמאלי של הארון קודש וצבעו את הספסלים והשולחנות.
שיעור בשורת הגאולה היה כרגיל במקומו הקבוע. 
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00, החזן היה י"ל ישראלי.
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז גאומ"ש, היום יום ועל מנחה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:41 לערך. 
ב11:35 לערך סגרו גם תחת העזרת נשים ופינת החי כדי לצבוע גם שם הספסלים וכו', והיה קצת אי סדר בבית משיח. 
בהצהריים הגיע לשכונת המלך ההוצאה החדשה של אגרות קודש חלק כג שי"ל לאחרונה שוב ע"י קה"ת לאחר זמן שלא היה להשיג. 
לפני מנחה סידרו את השביל לרבי שליט"א מלך המשיח בגלל שהביהכנ"ס לא היה מסודר בגלל הספסלים הצבועים. הזיזו את הבימה של קריאת התורה לצדדים. 
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 3:15 לערך, החזן היה ר' א. פוופר (שכהרגלו רב עם כל מי שעמד סביבו בתחילת מנחה).
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:31 לערך. 
הריקודים היום אחרי מנחה היה קצת יותר בשמחה מבכל פעם. 
השיעור דבר מלכות היה כאתמול, ע"י הת' שלום דובער שיחי' ברוך, ומקומו זז לצד ימן של הארון קודש - באמצע (כמה שולחנות וספסלים אחרי הבימה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א).
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 לערך החזן היה ר בנציון שובאב. הלה לא הכריז יחי משום מה, ורנ"ק הכריז במקומו, ולאחר מכן הודיע את הדברים הקבועים,   וכ"ק יצא בשעה 9:42 לערך.
בהמשך הלילה נערך סיום הלכות שביתת עשור ברמב"ם בהנחייתו של המנחה העולמי ר' מנחם גערליצקי.