חדשות חב"ד

כ"ד מנחם - אב תשפ"א • יומן

כ''ה אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

יום שני, כ"ד מנחם- אב תשפ"א

היומן ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי קרולפסקי

בבוקר סגרו את כל הספסלים והשולחנות באיזור ה"בריכה" (מאחורי הבימה של קריאת התורה ועד המרפסת) כדי לצבוע אותם.
איסור הספסלים שבין הבימות עדיין נותר סגור כדי לאפשר לספסלים להתייבש. 
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה הרב חיים לוי גולדשטיין שהאריך בתפילתו מאוד (!). בקריאת התורה היה הבעל קורא הקבוע הת' י.ד שמואלי (לאחר כמה ימים שלא היה והחליף אותו הת' שלום דובער צייטלין), התחילו בשעה 10:44 (!). לשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו (כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הלך מצידו הימני של העמוד (שלא כרגיל) בגלל שהדרך הרגילה הייתה חסומה בגלל הצבע הטרי של הספסלים).
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז גאומ"ש והיום יום ועל מנחה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 11:07 (!!) אז היה ריקודים כרגיל.
יש שאמרו שתפילה כה ארוכה הייתה כנראה בקשר לשיעור היומי ברמב"ם, הלכות "שביתת עשור" (יום הכיפורים)...
בשעה 2 לערך כל התמימים החלו להתקבץ מחוץ 770 (סידרו כמה ספסלים) לתמונה של קבוצה תשפ"א כמו כל הקבוצות מידי שנה, כמובן היה הרבה דגלי משיח, שלט יחי ותמונה של הרבי שליט"א מלך המשיח. זהו אחד הרגעים השמחים בו מתייצבים יחד כל התמימים בקבוצה שזכו להיות אצל הרבי שנה תמימה. 
היום הגיעו לבית משיח הסידורים החדשים שיצאו לאור לאחרונה ע"י קה"ת (הסידור הינו סריקה מהסידור מתשנ"ב, על נייר משובח וכריכה יפה) ומכרו את זה בקידמת 770 ב$15.
בשעה 2:45 לערך הגיע קבוצה מקמפ "למען אחי" וישבו על הספסלים שבין בימת ההתוועדויות לבימת התפילות (היכן שצבעו אתמול) והיה ראלי קטן (אמרו י"ב פסוקים, יחי וכו'). הראלי המשיך עד מנחה. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו נכנס כרגיל בשעה 3:15, שרו אשרי בניגון הקעמפ'ן (הילדים זכו להתפלל מנחה עם המשיח).
החזן היה ישראל גולדשטיין, לא אמרו תחנון. הילדים שרו גם בעלינו (ניגון קצת שונה מהרגיל), ועל כן, וכו'.
ולאחר שחיילי צבאות השם הכריזו יחי, צעקו ילדי הקעמפ הנ"ל כמה סיסמאות ורנ"ק חיכו שהם יגמרו ואז הכריז על מעריב וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא בשעה 3:32 לערך. 
שיעור דבר מלכות היה כרגיל ונמסר ע"י הת' שלום דובער שיחי' ברוך (קבוצה תשפ"ד).
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 לערך, החזן היה רנ"ק.
 לאחר שילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על הסיום הרמב"ם ועל שחרית, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:42 לערך.
ב10:30 לערך התחיל כמידי ליל שלישי התוועדות פינת החי (וקים) לחזק ולהתחזק באמונה הטהורה ברבי שליט"א מלך המשיח. באותו זמן היה גם סיום הרמב"ם (קצת יותר קדימה מהמקום הרגיל בגלל הספסלים שעדיין היו צריך להתיבש).