חדשות חב"ד

שבת יהדודס בנעלה

כ''ג אב פ''א

שבת יהדודס

הארגון 'יהדודס' שקיבל השנה תנופה משמעותית וחלש על עשרות בתי חב"ד בערים ובישובים ברחבי הארץ, והעניק שעות של חינוך ילדי ישראל "משיחי" שאינם יודעים א-ב של יהדות באים לסיומם כעת (אם כי יש לציין שיש הממשיכים את המועדוניות אף בשבוע הקרוב) מלווה במדריכים מסורים מישיבות חב"ד ראשל"צ וצפת בארץ הקודש, שהעבירו את התכנים, הפעילויות והיצירות המושקעות שהכינה הרשת. במהלך המועדוניות בובת הסמל של יהדודס, המכונה 'אודי' הסתובבה ברחבי הארץ ושמחה והפעילה את הילדים המתוקים.

שבת מסכמת

ממש ברגע האחרון ראשי הארגון, התמימים, יזמו את הרעיון לעשות שבת מסכמת להעצמת המדריכים להבנת גודל המהפיכה שבמעשיהם, ולהתלכד יחד להחליף חוויות, ולראות איך משפיעים יותר על הילדים על מנת שיהיו יותר חדורים ביהדות, רבי ומשיח, ולראות את מה שכן נפעל על ידי המדריכים בענינים אלו.

את אירוח התמימים לקח על עצמו בשמחה הרב החסיד יוסי קלימן, שליחו של הרבי שליט"א מלך המשיח לישוב נעלה שדאג לתמימים מא' ועד ת, למקום לינה, אוכל, אוהל מרווח לתפילות וכו'.

מיד אחרי טבילה במקוה, תפילת מנחה באוירה הישובניקית המיוחדת, חזר התמים חיימקה ברנדלר את תוכן שיחת הדבר מלכות בהדגשתו את עבודת האדם דוקא ושהרבי שליט"א מלך המשיח קבע שדוקא בכוחנו להביא את משיח, את הגאולה, וצריך לעשות מעשים, אך דרושה גם הצעקה: עד מתי?.

מיד אחרי דבריו נעמד השליח הרב יוסי וסיפר בקצרה למקורבים שהגיעו להתפלל בבית חב"ד על הפעילות הכבירה של הבחורים הנפלאים שהגיעו לכבוש את הישוב השבת לקבלת פני משיח. הודיע על סדר השבת ומיד לאחמ"כ סיפר סיפורים על הרוח בחודש אלול בראי החסידות, שה' קרוב לכל אחד, ואף שנדרשת תשובה הרי זה כבן המתחטא לפני אביו, והרחיב בסיפורים בענין זה.

אחרי שירת יחי עוצמתית החלה תפילת ערבית, וכמובן שאחרי שירת לכה דודי, פצחו התמימים בריקוד נלהב, שירת יחי אדונינו.

מיד אחרי התפילה יצאו התמימים לתהלוכה לקבלת פני משיח צדקנו, עם דגלי המשיח ושירת אנו רוצים משיח עכשיו, אנשי הישוב התלהבו ושמחו על בואם של החב"דניקים הנלהבים ואף יצאו לרחובות להשתתף בשמחה.

מיד בחזרה לבית פצחו התמימים בשירת שלום עליכם במנגינת "והוא גואלנו", אחרי קידוש ונטילת ידיים, החלה ההתועדות של התמימים, הנציגים מהסניפים שזכו להגיע לשבת מיוחדת זו, הסיפורים היו מגוונים ומשלל הבטים, חלקם על קשיי השליחות, אך רובם גם על קצירת ההצלחות.

סיפור על בית חב"ד שהרישום לא הלך, וכמעט שרצו לפרוש אך כתבו לרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש והרבי ענה להתמיד בפעולה, ואכן ראו שמיום המחרת הלכה וגדלה כמות הילדים בסניף.

על ילדים שכן ידעו את הבסיס ואיתם היה הצורך יותר להרחיב את המושגים, ולאידך ילדים שהגיעו בבורות מוחלטת עד כדי אי ידיעה שה' ברא את העולם וצריך לאכול כשר ועוד.

כולם פה אחד מצדדים שאמירת 12 הפסוקים כובש את הילדים, משיחי, בהם נרגש יותר מכולם העצם של משיח. על השינוי המשמעותי מיום ליום בסניף, על כוחם של היצירות להעביר את התוכן, ועל האמונה הפשוטה של הילדים שהרבי שליט"א הוא משיח וחי וקים כיום.

האוירה היתה מיוחדת מאוד. בין דובר לדובר התמימים פצחו כמובן בשירת ' י ה ד ו ד ס, במנגינת 'חביבי'. מיד אחרי החלק של הבחורים, התישבו התמימים להתועדות חסידית עם הרב יוסי קלימן, ועם המשפיע הרב בנצי פרישמן החסיד שהגיע במיוחד על אף ההתראה הקצרה מהערכתו הרבה לפעילות של הבחורים.

הרב יוסי פתח בנקודה עד כמה חשוב ללמד את הילדים את מנהגי חב"ד דוקא אפילו בדברים הבסיסיים ביותר, ודוקא עניני משיח משום שרק כך יקלט אצל הילדים המסר, כמובן שהרחיב במהפך הגדול שחולל אצלו הסניף בישוב ועל ההתקדמות המעשית והתודעתית שנעשתה אצל הילדים בעניני יהדות.

אחרי ניגון סוער התוועד הרב בנצי פרישמן עד כמה צריך כל תמים להתמסר לגמרי לרבי שליט"א מלך המשיח, מצד אחד דיבר על המעלה של הבחורים על שאר העולם אפילו החרדי, שאצל תמימים אין הקלות או יציאה לנופש אלא ברור שהזמן הזה נועד פשוט להתמסר חינוך ילדי ישראל, ולשבת לחשוב איך ומה לומד להם, לראות לעשות איתם את הפעילויות ולעזור להם לגזור את הדפים ולהדביק את הדבק, להיות איתם לגמרי, הרב בנצי הרחיב בכך שהדרך היחידה שאכן תמים ישאר תמים זה לשים את עצמו בצד, לא המחשבות שלי ולא המסקנות הבוגרות שלי הביאו אותי הנה, שכן מחשבות האדם ברות חלוף המה, והסיבה היחידה היא אך ורק רצונו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח.

ההתועדות נמשכה עד השעות הקטנות של הלילה. למחרת בבוקר קמו הבחורים לקול קריאת התרנגולות הנמצאים בחצר של השליח. מיד אחרי שתית קפה וטעימת עוגה, התישבו התמימים בחברותות יחד ללמוד חסידות, מי חסידישע פרשה, מי את שיחת הדבר מלכות השבועית, או מאמר של הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת השבוע, בשעה 10 החלה תפילת שחרית, בקריאת התורה מכר השליח את העליות תמורת החלטות טובות בעניני משיח וגאולה. לאחר התפילה התקיים קידוש רבתי והתועדות עם השליח הרב יוסי שדיבר בהרחבה על הצורך בהקפדה על לימוד הלכה והליכה במנהגי חב"ד דוקא בכל מצב וסיפר על כך סיפורים מהשליחות, לאחר מכן דיבר על החובה של כל אחד מאיתנו להפיץ משיח בלבושו בתליית וחלוקת תמונתיו הקדושות של המשיח, והסבר לאחרים על דבר משיח הקרב ובא.

לאחר מכן התועד בהרחבה על כך שר' ראובן דונין אמר שמיד בתחילת היום צריך ללמוד פרק ל"ב בכדי שנאהב באמת יהודי שני, על כך שכל אחד לא משנה דעותיו הוא חסיד של הרבי שליט"א, וצריך לאהוב אותו, ובהתועדות בגילוי לב אפשר לומר לו מה עליו לשפר ולתקן, אך הכל רק מתוך אהבת רעים.

בין לבין התקיים מסיבת שבת עם ילדי הישוב שבאו לביתו של השליח, אמרו פסוקים והכריזו יחי וכו' בהמשך הצטרף הרב בנצי ודיבר על כך שכל אחד צריך לשאול את עצמו: איפה לא עשיתי מה שכיף לי, אפילו כיף חסידי, אלא יצאתי מהרגילות שלי - התמסרתי בשביל הרבי?! הגיע כבר שעת מנחה, מיד אחרי מנחה יצאו התמימים לסדר ניגונים עוצמתי בטיילת של הישוב, התמים לוי אלחרר וא. אלישביץ חזרו מאמר חסידות לרגל יום הולדתם, אחרי החזרה לבית השליח, מעריב והבדלה נעמדו התמימים לתמונה עם אודי כאשר א' התמימים הולבש בבובה. משם יצאו התמימים מי להפוך את ביתו לקבלת פני משיח, ומי חזרה להמשך פעילות במועדונית.

עיקר העיקרים שבזכות הנחת רוח העצום שפועלים תמימים אלו, לקרב ילדי ישראל לאביהם, ראש בני ישראל, הרבי שליט"א מלך המשיח, נזכה כבר נאו ממש להתגלותו.

(נכתב ע"י א' התמימים)