חדשות חב"ד

יומן • י"ט מנחם - אב תשפ"א

כ' אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

היומן יו"ל ע"י הת' מ.נ. הלוי שיחי' ק.

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך.
החזן היה ר' ? ולאחר שחיילי צבאות ה' הכריזו יחי וממ"א הכריז על מנחה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:39.
לאחר כמה דקות הכריז רנ"ק (עם הרמקול) ההכרזות הקבועות, וכן הודיע שהערב יקרינו ווידאו אחרי מעריב.ז
בשעה 11:00 לערך עבר ליד 770 הלווי' של חבר של וועד להפוצת שיחות, אוצר החסידים ואחרי על הדפסת תניא - הרב שלום יעקבסאהן.
אחרי הסדר היה על הבימה של ההתוועדויות "שבע ברכות" לת' עקיבא זטלוף.
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כרגיל בשעה 3:15 לערך. החזן היה הרב זושא ווינער. לא אמרו תחנון.
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:28 לערך. 
שיעור דבר מלכות היה עם הרבה יותר אוכל מהרגיל.
כבר בהפסקת ערב סידרו את מזרח 770 מסביב לעמוד הש"ץ, בשביל הרבי שליט"א הלילה שיעלה כשליח ציבור לרגל היארצייט של (להבחל"ח) אביו ר' לוי יצחק שניאורסאהן נ"ע.
לכבוד היום המיוחד הזה, הגיעו ישיבות מסינסינאטי וקווינס/פוקונוס להיות אצל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו שהוא משמש כשליח ציבור.
בחסידות ערב (אמנם לא הרבה לעומת ו' תשרי וי' שבט) כבר היו שעמדו לתפוס את המקומות הקבועים שלהם כדי לזכות לראות ולשמוע את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כמה שיותר טוב.
למעריב, נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כשהקהל שרו יחי בניגון הקפות להרב לוי יצחק, היה מאוד שמח וכו' עם התקוה וצפייה שהרבי יתגלה לעיני כל עכשיו כפשוטו ממש.
הרבי נכנס בשעה 9:30 לערך, וניגש לעמוד הש"ץ. על הריצפה היה פרוס השטיח האדום שהיה על בימת התפילות בשבועות האחרונים (בזמן שהשטיח הרגיל היה בתיקון (וגם בו משתמשים בתשרי בשנים האחרונות). גם הסטנדר הרגיל על הבימה היה מסודר.
על הסטנדר היה מיקרופון שהיה מחובר לשידור החי של 'זמן הגאולה', לפועל המיקרופון לא עבד כראוי וניתקו אותו מהשידור.
בסיום הקדיש בתרא ע"י א' החיובים (שכנהוג, החיובים מחכים ולא אומרים קדיש יחד עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א) הכריזו חיילי צבאות ה' יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד וכל הקהל עונה אחריהם. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא בשעה 9:45 לערך אחר שרנ"ק הכריז על שחרית.
בשעה 10:00 לערך הוקרן התוועדות של הרבי מכ' מנמם - אב תשמ"ה.