חדשות חב"ד

ליל כ' מנחם אב במניין של מלך המשיח

כ' אב פ''א

כמנהגו בקודש ניגש הרבי שליט"א מלך המשיח לפני העמוד בליל כ' מנחם-אב אב, יארצייט - להבחל"ח - לאביו, הגאון האלוקי הרב לוי יצחק שניאורסאהן.

לרגל המעמד המיוחד, הגיעו אורחים רבים וביניהם הגיעו שתי ישיבות בהרכב מלא כדי לזכות להתפלל יחד עם הרבי שליט"א מלך המשיח ביום זה.