חדשות חב"ד

יום שלישי, ח"י מנחם - אב תשפ"א • יומן

כ' אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

 

היומן יו"ל ע"י מערכת משיח-דרייו וזמן הגאולה 

הבוקר הכל התנהל כסדרו, לאחר סדר חסידות בוקר היה שיעור בבשורת הגאולה בארגונו של הרה"ת שניאור זלמן ברוכשטט.
לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה ר' א.א. גופין. (להעיר שהשטיח האדום (קטן) שהיה פרוס על הבימה בשבועות האחרונים נותר מגולגל עדיין במערב בימת התפילה, לאחר השטיח הגדול חזר מתיקון).
בתפילה הגיע יהודי מקורב, וא' התמימים הניח לו תפילין.
בסיום התפילה חיילי צבאות ה' הכריזו יחי ורנ"ק הכריז גאומ"ש והיום יום (שאף אחד לא שמע טוב) ואז יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:42 לערך.
היום, הגיע עוד הפעם צוות צילום מה-CNN לצלם, והם סיירו ב-770 בית משיח.
למנחה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו נכנס כרגיל, החזן היה כבשחרית, ולא אמרו תחנון.
כ"ק יצא בשעה 3:29 לערך אחר ההכזות הקבועות (ע"י חיילי צ"ה ורנ"ק). 
כרגיל היה שיעור דבר מלכות ע"י הת' מענדי נימץ.
בשעה 5:05 לערך נודע ב770 עניין לא מתאים לימות המשיח שקרה עם א' מהחברי "ועד להפצת שיחות" ו"אוצר החסידים"...
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:30 לערך, החזן היה רנ"ק. ולאחר שחייל הצבאות ה' (כהן) הכריז יחי ורנ"ק הכריז על שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מהתפילה בשעה 9:42 לערך.
לאחר מעריב הפעילו את השיחה היומית - הקלטה של הרבי שליט"א מלך המשיח משנים קודמות. ולאחרי זה עד 10:40 לערך היה סדר מיוחד בקשר עם כ"ף מנחם אב ללמוד שיחה המדברת בעניין העליה - דגאולה האמיתית והשלימה - שלאחרי הירידה, שצריכה להיות בפועל ממש ובגלוי, כמודגש בימים ט"ו וכ"ף מנחם אב.
בין המשתתפים היה הגרלה על 2 דולרים שנתקבלו מידו הק' של מלך המשיח שליט"א. (הדולרים נתרמו לזכות שטערנא בת חיה ושרגא בענדט בן רחל איטא לרפואה שלימה)