חדשות חב"ד

יומן • יום ראשון ט"ז מנחם - אב תשפ"א

י''ט אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

יום ראשון, ט"ז מנחם - אב תשפ"א

היומן ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי' קרולפסקי.

 

הבוקר היה כרגיל. 
לשחרית נכנס הרבי שליט"א מלך המשיח כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה מ"מ אלטמן.
לא אמרו תחנון, אף אחד שמע את הקדיש לפני קווה ולאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז גאומ"ש (הרמקול עבד רק במערב 770), היום יום ועל מנחה, ואז יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:34 לערך.
בשעה 10:54 יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלק דולרים לצדקה.
בשעה 10:56 עבר תור הנשים, בשעה 10:58 הכריז המשב"ק יחי ואז חזר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לעולם לחדרו הק'.
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 3:15, החזן היה רנ"ק. לאחר שא' מחיילי צבאות השם הכריז יחי ורנ"ק הכריז על מעריב יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:30 לערך.
שיעור דבר מלכות היה כרגיל, היום מסר אותו הת' הרב מענדי הלל. 
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 לערך, החזן היה הרב א. פ. שכהרגלו ניסה 'לחנך' את הקהל... ולאחר שהחזן הכריז יחי ורנ"ק הכריז על שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:41 לערך.
אחרי מעריב היה התגודדות סביב החזן הכוכב, והתמימים גערו בו כי הוא הפסיק באמצע קדיש בגלל כל שהוא לא רצה אנשים שיעמדו לידו בתפילה.
כמידי יום הפעילו במערב 770 הקלטה של שיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח, מטעם מערכת השיחה היומית.