חדשות חב"ד

רשת יהדודס בארץ הקודש

י''ז אב פ''א

גם השנה נפתחה רשת יהדודס להחדיר משיח וגאולה בילדי ישראל בזמן הקיץ.

עשרות סניפי יהדודס מתפרסים בכל רחבי הארץ ומפעילים אותם חיילי בית דוד - התמימים, בשיתוף בתי חב"ד והשלוחים.

בת ים עיר הגאולה
נעלה
עתלית
עין איילה