חדשות חב"ד

יומן • י"ג מנחם - אב תשפ"א

ט''ז אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

 

היומן נכתב ע"י הת' מ.נ. הלוי שיחי' ק. - מערכת משיח דרייו 

 

הבוקר, ביוזמת א' התמימים, נפתח בבניין הפנימיה - 749, 'ספרייה חסידית' עם ספרי קריאה בענייני גאולה ומשיח והיסטוריה חסידית, בשביל התמימים, לזכר נשמת חיה רות בת ר' יחיאל יצחק קבקוב.
לשחרית נכנס הרבי שליט"א מלך המשיח כרגיל בשעה 10:00, החזן היה כאתמול בלילה.
בקריאת התורה הבעל קורא היה י.ד שמואלי. לראשון עלה חתן בר-מצוה ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,  היו כמה מי שברך'ס.
לאחר הכרזת יחי ע"י חיילי צבאות ה' והודעות השמש הרנ"ק (הרמקול קצת לא עבד טוב) - ענייני גאולה ומשיח, היום יום, ואודות הסיום, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:58.
הת' לוי זלמנוב עשה סיום על מסכת בבא מציעא. 
ליד הארון קודש התקיימה התוועדות בר מצוה.
בשעה 11:60 לערך כיבו את רוב האורות ב770 להכין את בית הכנסת לראלי השנתי המתקיים בסביבות ט"ו מנחם -אב (היות והשנה ט"ו נפל בשבת, נערך הראלי היום).
בעת הראלי הורידו את החלון הקדמי של העזרת נשים קינגסטון (כדי לאפשר לתמימים ואנ"ש שהיו בעזרת נשים לצפות טוב יותר בכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בזמן של מנחה). 
בשעה 1:45 ילדים מכל הקעמפים בשכונה התחילו לבאו ל770 (הביהכנ"ס היה מסודר להראלי) היה מוזיקה עד שהחל המנחה ש. העכט לדבר, (המקום הק' של תפילות, כולל הסטנדר של שיחות היה חצי מוכן למקרה שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ירד להשתתף בראלי).
א' מחיילי צבאות ה' אמר את הקאפיטל של מלך המשיח (קכ) עם כולם, אז אמרו הי"ב פסוקים (כמובן הכריזו יחי שלוש פעמים אחר כך, כנהוג) ואז שרו "עם ישראל have no fear".
אח"כ הקרינו וידיאו של הרבי שליט"א מלך המשיח משנת תשד"מ.
שרו כמה שירים (כולל "oh rebbe") והראלי הסתיימה בשעה 3:00 לערך. אח"כ סידרו חלק מביהכנ"ס למנחה אבל לא הספיקו להשיב הכל על כנו לפני התפילה, ולכן לא היה כל כך מסודר. 
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:15 (הסטנדר של השיחות עדין היה חצי מוכן) החזן היה א. פופר. 
[בסיום התפילה, היה קצת ריב אחרי הארון קודש עם "זוג אלקאסלסי"]
החזן הכריז יחי, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו יצא בשעה 3:37.
היה סיום על מסכת מועד קטן ע"י הת' לוי בלניצקי (גם הפעם הרמקול לא עבד טוב).
בשיעור דבר מלכות סיימו היום ללמוד את השיחה. 
בשעה 7:30 לערך התחיל השיעור גאולה ומשיח המרכזי במערב 770 ע"י הרב שמריהו מטוסוב.
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו משיח צדקינו שיל"ו כרגיל בשעה 9:30, החזן היה  ר' שמואל פילער. אחר שילד אחד (הענדל) הכריז יחי ורנ"ק הכריז על הסיום ועל שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:42 לערך. 
הסיום היום היה ע"י הרב י"י ברוין שליט"א (לאחר שאמר קדיש, משום מה הוא לא הצליח להכריז את ההכרזת הקודש, ואז הת' מ.נ. הלוי שיחי' ק. הכריז).
הלילה הסופר (הרב מוסקוויטש) בדק הספר תורה של משיח.
ליד פינת החי התקיים שיעור דבר מלכות העיוני ע"י הרב שטארקס