חדשות חב"ד

יומן • עש"ק י"ד מנחם-אב תשפ"א

ט''ז אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

היומן נכתב ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי קרולפסקי 

חסידות בוקר היה כרגיל ביום שישי - 770 ריק

לשחרית נכנס כ"ק שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך החזן היה הרב נמיראוסקי ולאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ.ק הכריז גאומ"ש היום יום ועל הסיום יצא כ"ק שיל"ו בשעה 10:46 לערך

היה סיום הל מסכת סוטה ע"י הת' ינון בן שמואל

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א כרגיל בשעה 3:15 לערך החזן היה כבאתמול בלילה אחר שילד אחד(הענדל) הכריז יחי ורנ"ק הכריז על קבלת שבת ועל הסיום ועל קבלת שבת עוד הפעם יצא כ"ק שיל"ו כרגיל בשעה 3:31

היה סיום על מסכת סוטה ע"י הת' מ"מ חמילבסקי

לקראת שבת קודש הגיע הישיבא מוועסטעסטער