חדשות חב"ד

יומן י"ב מנחם-אב בבית מלך המשיח

י''ג אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו

יום רביעי, י"ב מנחם - אב תשפ"א

היומן ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי' קרולפסקי.

הבוקר הכל היה כרגיל.
שיעור בשורת הגאולה התקיים במקומו הקבוע, בארגונו של הרה"ת שניאור זלמן שי' ברוכשטט.
לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, לכתחילה לא היה חזן אז עמד ר' מאנש . לא אמרו תחנון.
לאחר ששתי ילדים הכריזו לפני מלך המשיח "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" הודיע רנ"ק את הודעותיו הקבועות, ואז יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו - בשעה 10:40 לערך. 
אח"כ היה סיום על מסכת תענית ע"י הת' ישראל כהן.
אחר הריקודים התקיים ברית על הבימה של ההתוועדויות לבנו של חבר בהנהלת הישיבה ב-770, הרב צבי מרגליות, ונקרא שמו בישראל ישראל אריה ליב.
במשך היום הגיע קבוצה של אנשים מהcnn לסיור ב770, בליווי מדריך מאנ"ש, שמביא באופן קבוע יהודים (ושאינם) ל770, ממנו יראו וכן יעשו.
מנחה היה כרגיל, החזן היה ר' א. פופר. באמצע מנחה חזרו הקבוצה מהcnn, וצילמו את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, כמו גם את ה'שביל' כאשר יצא מהתפילה.
החזן הכריז יחי, השמש הודיע על מעריב ועל הסיום ואז יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:31 לערך.
אחר מנחה היה סיום על מסכת מגילה ע"י הת' ישראל אריה ליב ליפש, שחתם בהכרזת הקודש.
שיעור דבר מלכות היה כרגיל מקדימה.
לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 לערך החזן היה ישראל כהן ולאחר שהילדים הכריזו יחי (יותר בשקט) וההכרזה של רנ"ק, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:43 לערך.
הסיום אחר מעריב היה על מסכת סוטה ע"י הרב מ. יוזביץ.