חדשות חב"ד

בשורת הגאולה לאלפים בהילולת האריז"ל

י''א אב פ''א

אלפי יהודים שפקדו את ציונו של האריז"ל בצפת זכו להיחשף לבשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח.

התמימים מהישיבה גדולה בצפת העמידו לרשות העולים דוכן פעיל לכתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח, הקרנת מראות קודש, ולחלוקת חומר על משיח וגאולה.