חדשות חב"ד

יומן • י' מנחם - אב תשפ"א

י''ב אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

היומן ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי' קרולפסקי.

 

בבוקר התקיים סדר השכם כרגיל.
שיעור בשורת הגאולה היה גם כן כרגיל, לאחר חסידות בוקר.
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00, החזן היה הת' יהודה ליב ישראלי.
בקריאת התורה הבעל קורא היה י.ד. שמואלי.
לשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו,  היה 2 מי שברכך'ס.
לאחר שהילדים הכריזו יחי והרב ישראל גרנובטר שי' הכריז על מנחה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכנ"ס בשעה 10:52 לערך, ואז רנ"ק הכריז גאומ"ש והיום יום, הלכות בית הבחירה (למרות שימי ג' השבועות כבר תמו) ועל הסיום, ואז הריקודים המשיך לכמה דקות.
אח"כ היה סיום על מסכת בבא קמא - ירושלמי ע"י הת' לוי זלמונוב ואז המשיכו הריקודים.
ליד הארון קודש נערכה התוועדות בר מצוה.
לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 3:15 לערך, החזן היה הרב א. פופר.
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על הסיום ועל מעריב יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:31 לערך.
היה סיום על מסכת ראש השנה ע"י הת' ויינטראוב.
מיד אחרי זה היה התוועדות לרגל האפשרנייש של החייל בצבאות ה' שמואל שיחי' אביכזר לפני הבימה של הרבי, ועל בימת ההתוועדויות אפשערניש למשפחת אלון מפלורידה.
שיעור דבר מלכות היה כרגיל ונמסר ע"י הת' יוסי סגל.
בשעות הערב הסתובבו בהחצר של 770 בן אדם מסוכן בשם אהרון אקלבארי שמוכר צמחים מסוכנים בשכונה, ואז המשטרה לקחה אותו לבית רפואה (אגב, זה היה גם אתמול).
לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 החזן היה אברמ'ל גופין.
לאחר שהילדים הכריזו יחי, הודיע ר' מנחם גערליצקי שלפי בקשת רבים שבגלל קידוש לבנה הסיום יהיה בעוד 10 דקות, אח"כ רנ"ק הכריז על שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:42 לערך (הת' צמח דוד שיחי' נוטיק עמד ליד הדלת לקבל ברכה ע"י הרבי לפני הנסיעה).
הרבי שליט"א מלך המשיח יצא לקידוש לבנה והתחיל בשעה 9:48 לערך ולאחר שרנ"ק אמר קדיש והילדים הכריזו יחי חזר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו לחדרו בשעה 9:52 לערך.
לאחר מכן התקיימו ריקודים על הכביש עם מוסיקה, ובאותו זמן לערך התקיימה בפנים סיום עם סעודת מצוה ע"י מנחם גערליצקי, הסיום היה על מסכת מכות ע"י הרב יצחק ראניס.
כרגיל בליל שלישי התקיימה פינת החי (וקיים) להתחזק באמונה שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים.