חדשות חב"ד

יומן עש"ק, ז' מנחם - אב תשפ"א

ט' אב פ''א

היום התקיים כמידי יום שישי סדר השכם [אם כי מקומו של הצד הגשמי נפקד].
לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה הת' יהודה לייב ישראלי (היו הרבה יותר אנשים בשחרית מבד"כ בהקיץ, ובפרט יום שישי) ולאחר שהילדים (יותר ילדים מהרגיל) הכריזו יחי ורנ"ק הכריז גאומ"ש, היום יום, הלכות בית הבחירה, על הסיום ועל מנחה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו ב10:40.
לאחר כדקה נערך הסיום על מסכת ברכות על ידי הת' ישראל כהן.
בשעה 10:45 לערך קהל גדול מאוד (כולל אנ"ש, תמימים, אורחים שהגיעו וכו') התגודדו מחוץ ל770 (כ-1000 אנשים) להיות עם הרב יואל כהן שליט"א לאחר זמן מה שהיו היה בבית רפואה... (כנראה מי שהוא שם ספל על השולחן בחניה למקרה שמלך המשיח ירצה להשתתף).
באותו זמן היו שתי התוועדויות בר-מצוה ליד הארון קודש. 
היום, הסופר הרב קלפמן הגיע לבדוק את הספר תורה של קבלת פני משיח צדקינו.
בשעה 2:00 לערך עבר ר' יואל כהן דירה, בסמוך לר' דוד ראסקין...
לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 3:15 החזן היה קארף ולאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על הסיום ועל קבלת שבת, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כרגיל, ולאחר כמה דקות, היה הסיום על מסכת ראש השנה ע"י הת' ארי גרינוואלד.
לקראת ש"ק חילקו על השלחנות של 770 כמה קבצים ובינהם היומן ממערכת "חדשות מבית משיח" של חודש תמוז האחרון, קובץ "ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו כפשוטו ממש (ע"ד ביטול הצומות בימות המשיח) ועוד חוברת כבד"כ, דבר מלכות, דברי משיח וכיו"ב.