חדשות חב"ד

ליל ט' מנחם - אב • תמונות

ט' אב פ''א

תמונות מליל ט' מנחם - אב תשפ"א

 

צילום: הת' מ.נ. הלוי שיחי' ק.