חדשות חב"ד

פרסום משיח בעימנואל

ז' אב פ''א

התמימים מנצלים את ימי 'בין הזמנים' לפרסם את זהותו של הגואל - הרבי שליט"א מלך המשיח, ואת הגאולה הקרובה.

צפו בתמונות