חדשות חב"ד

יומן מחודש תמוז בבית משיח

ז' אב פ''א

מערכת'חדשות מבית משיח' ממשיכים בפרסום יומני בית חיינו - בית משיח.

להורדת הקובץ החדש לחצו כאן