חדשות חב"ד

יומן מבית משיח 770 - ו' מנחם - אב

ז' אב פ''א

 

 

 

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו

היומן נכתב ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי' קרולפסקי  - מערכת משיח דרייו 770

ו' מנחם - אב תשפ"א

היום בבוקר, הגיע ברנש ידוע בשכונה (המוזכר במכתב מהרבני השכונה בתשנ"ד) והתחיל על דעת עצמו לתקן את דלת המרתף של העזרת נשים קינגסטון.
לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00, החזן היה הת' י"ל ישראלי
לקראת התפילה הגיעו קבוצה של כ-10 חיילי צ"ה מחדר "אור מנחם" שבאו להתפלל עם מלך המשיח שליט"א.
לא אמרו תחנון. בקריאת התורה הוציאו את הספר תורה של הטנקיסטים. הבעל קורא היה י.ד שמואלי, לראשון ושני עלה חתן בר-מצוה ולשלישי עלה כ"ק שיל"ו. לאחר הקדיש הכריז ר' בענצי פרישמן יחי. היו כמה מי שברך'ס ולאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז את הכרזותיו יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:48 לערך. 
לאחר כמה דקות היה סיום על מסכת תמיד ע"י הת' מענדי דרורי.
לאחר התפילה התקיימה התוועדות בר מצוה ליד הארון קודש של משפחת מקמל.
לפני הצהריים נודע שיצאו לאור 3 ספרים חדשים על ידי קה"ת: כתר שם טוב, מגיד דבריו ליעקב, וצוואת הריב"ש. ספרים אלו מצטרפים ליבול המבורך של ספרים רבים חדשים שנדפסים לאחרונה. בקרוב יגיעו ספרים אלו גם ל770.
לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 3:15. החזן היה הרב א. פופר. אמרו תחנון ולאחר שהילדים הכריזו יחי והרב ישראל גרנובטר שליט"א הכריז על הסיום ועל מעריב, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:30 לערך.
לאחמ"כ היה סיום על מסכת מגילה ע"י הת' שלום בער קיי 
בשיעור היומי, הת' החתן זלמן הרטמן מסר סיכום של דבר מלכות השבועי.
בימים אלו אוספים כסף לסעודה שיהיה בעזרת ה' ביום ט' מנחם - אב שנה זו בהבית המקדש בירושלים עם השור הבר ויין המשמר וכו' (ואם ח"ו ר"ל הרבי שליט"א מלך המשיח לא יתגלה לעיני כל בשר עד אז, הסעודה יהיה בערב ט' מנחם - אב ב770 לפני שקיעה). את הכסף ניתן להעביר לתמימים שניאור גרינוואלד ומענדי פיזם.
שיעור הלכות בית הבחירה היה כאתמול.
היום בשעה 6:30 לערך נודע ב770 שכך וכך (אמרו מהשהו הופך מחיים ח"ו) אירע עם החוזר הראשי של הרבי שליט"א מלך המשיח, הרב יואל כהן שליט"א. 
כמובן, רבים ציינו והעירו הראל והלהט שהנ"ל עוסק בעניינם של הרבי שליט"א מלך המשיח, כולל העניין הכי עיקרי לקבל פני משיח צדקינו (להעיר שחלק מהוידאו אתמול בלילה היה פרסום ראשון של ר' יו.אל כהן שדיבר איך שכולם צריך לדעת שהרבי הוא משיח וכו').
בשעה 7:30 לערך התחיל השיעור גאולה ומשיח המרכזי ע"י הרב בנצי פרישמן שליט"א.

יצא מודעה שה... של יואל כהן שליט"א יהיה בחוץ ל770 מחר בשעה 10:45 לערך, ואז הולך לבית החיים

 

בסדר חסידות ערב ניתן היה לראות את התמימים ב'שולחן המערכת' עסוקים בהגהות לספרים נוספים שעומדים לצאת בקרוב
לתפילת מעריב נכנס כ"ק שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 לערך החזן היה כבמנחה. באמצע התפילה הגיעו שני חבר'ה צעירים אמריקאים טיפוסיים שעשו קצת ליצנות.
אחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על הסיום ועל תפילת שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:41 לערך. 
היום, הסיום היה על מסכת סוטה ע"י הת' ניאזוב.
גם בימים אלו מגיעים כמה אורחים ל ט' מנחם - אב ואפילו תשרי, בלטו גם חברי קהילת הגאולה משיקאגו שהגיעו לכבוד ט' מנחם אב.