חדשות חב"ד

יומן ה' מנחם - אב תשפ"א

ו' אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

היומן נכתב ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי קרולפסקי - מערכת משיח דרייו 

ה' מנחם - אב תשפ"א

 

בבוקר היה כרגיל, כולל שיעור בשורת הגאולה וכו'.
לשחרית נכנס הרבי שליט"א מלך המשיח כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה ר' אליעזר גולד.
באמצע הודו החזן התחיל לשיר הושיעה את עמך וכמה הצטרפו ושרו ביחד.... 
אחר שאחד הילדים הכריז יחי, רנ"ק הכריז ענייני גאומ"ש, היום יום, הלכות בית הבחירה, על מנחה ועל הסיום. אח"כ יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:48, ורגע לאחר מכן התחיל הת' דוד אלפנביין לעשות סיום על מסכת סוטה (כמה טענו - ובצדק, שלא היה מספיק זמן לשיר ולרקוד יחי).
היום, בשעה 1:00 לערך הגיע לבית משיח שתי ספרים חדשים שי"ל לאחרונה ע"י קה"ת, סה"מ אעת"ר, ולקוטי תורה בהוצאה חדשה, ומכרו אותם בקידמת 770, 10$ לתרע"א ו$25 דולר ללקוטי תורה (בתרע"א התאריך בפתח  דבר הוא ח' סיון תשפ"א, ימות המשיח ובלקוטי תורה היה אותו פתח דבר מהדפסה אחרונה (תשע"ו) ורק החליפו השער לתשפ"א). 
לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 3:15, החזן היה כבשחרית ולאחר שא' הילדים (מ. בטניק) הכריז יחי ורנ"ק הכריז על הסיום ועל מעריב יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:31 לערך. 
ולאחר כמה דקות היה סיום מסכת בבא קמא - תלמוד ירושלמי ע"י הת' חיים שלום אביעד.
השיעור דבר מלכות, וגם השיעור הלכות בית הבחירה היה כרגיל.
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 לערך החזן היה הרב א. פופר. [הלה 'מקפיד' שלא יעמדו בסביבות העמוד של הש"ץ בזמן שהוא עומד, אך הפעם כנראה התייאש...].
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על הסיום ועל מעריב יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:41 לערך. 
ב9:48 התחיל ר' מ. גערליצקי לדבר (כאן המקום לציין, שכמעט כל כל יום מאז שהחלו הסיומים, הרב גערליצקי מוחה חזק נגד אלו אשר מדברים ומפריעים, ועושים דברים אחרים באמצע הסיום - "ההוראה של הרבי" שזה הבית כנסת שלו וכו').
הרב מ. גורארי' עשה סיום על מסכת חולין.
ב10:30 התחיל הקרנת הוידאו החודשי של "ואביטה נפלאות" כולל סרטונים מיוחדים ופרסום ראשון. במשך זמן ההקרנה כיבו את כל האורות ב770.
הוידאו נגמר בשעה 11:05 ואז כמה תמימים רקדו לכמה דקות יחי.