חדשות חב"ד

יומן ד' מנחם - אב

ה' אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים מבית משיח צדקינו 

ד' מנחם - אב תשפ"א

 

נכתב ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי קרולפסקי - מערכת משיח דרייו

 

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה ר' יענק'ל חזן. בסיום התפילה, לאחר שהחזן הכריז יחי ורנ"ק הכריז את הכרזותיו יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:37 ולאחר כדקה היה סיום על מסכת עבודה זרה ע"י הת' לוי זלמונוב ואז המשיכו הריקודים. 
לאחר התפילה היה התוועדות בר מצוה/הנחת תפילין ליד הארון קודש.
לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 החזן היה כבשחרית. בסיום קדיש בתרא הכריזו שתי חיילי צבאות ה' (שפינדלר) יחי אדונינו ג"פ ורנ"ק הכריז על הסיום ועל מעריב, ואז יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:28.
בשעה 3:33 היה סיום על מסכת שבעות ע"י הת' יונתן הכהן סעידוב, ובסייימו הכריז הת' זלמן הרטמן יחי ג"פ.
שיעור דבר מלכות היה כרגיל בקידמת בית הכנסת.
השיעור היומי בהלכות בית הבחירה היה כאתמול, על ידי הת' ישראל שם טוב כהן.

[כאן המקום להעיר שבמהלך הימים האחרונים הולכים קבוצות של תמימים בתורנות לבקר את א' מבחירי התמימים שאושפז בבית הרפואה בבורו פארק עקב בעיה רפואית, ישלח לו ה' רפו"ש בקרוב.]
 
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 לערך החזן היה שמאול גורארי'.
בסיום התפילה הילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על הסיום (ביחד עם פארבריינגען לרגל הילולת האריז"ל) ועל שחרית וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו יצא בשעה 9:43 מבית הכנסת. 
רק ב9:47 גערליצקי התחיל לדבר, הרב א. אזדבא עשה סיום על מסכת בבא מציעא (להעיר שהרב לא רצה לגיד קדיש, ובמילה הת' ממ"א אמר קדיש והכריז יחי. 
בזמן שחזר על הדרן על המסכת, התקיים 'סדר קבוצה' בקידמת 770.
הרב אזדבא דיבר לזמן מה אחרי הסיום ואז היה התוועדות קצרה, כמו בכל סיום הרמב"ם.

שיעור הלכות בית הבחירה