חדשות חב"ד

שמחת הגאולה בפינת החי וקיים

ד' אב פ''א

גם השבוע התקיימה התוועדות פינת החי השבועית, בפינה הצפונית מזרחית.

לכבוד ימי תשעת הימים נערך סיום מסכת וסעודת מצווה בפינת החי, עם בשר ויין, מתוך אמונה וביטחון בגאולה האמיתית והשלימה.

הרב הרוניין מכפר סבא הנמצא בימים אלה בחצרות קדשנו עורר את התמימים על התפקיד המוטל עליהם.

סיום מסכת
יין המשומר
בשר בסעודת המצווה