חדשות חב"ד

סיום מסכת במרכז ההתגלות

ד' אב פ''א

ב'מרכז ההתגלות' בבאר שבע, קיימו את הוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח וערכו סיום מסכת והתוועדות לקבלת פני משיח צדקנו.