חדשות חב"ד

יומן מבית משיח צדקינו

ד' אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים מבית צדקינו

היומן נכתב ע"י הת' מ.נ. הלוי שיחי' ק. - מערכת משיח-דרייו 770

ג' מנחם - אב תשפ"א

 

בעקבות הגשמים הרבים שפקדו את השכונה בלילה, חלקו האחורי של הזאל התמלא במים (מתחת המדף של לקוטי שיחות).
בבוקר התקיים סדר השכם כמידי יום שני, והוקדש בין היתר לזכות א' התמימים.
לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה הת' יא"ל ישראלי.  אחרי חזרת הש"ץ החזן התחיל תחנון, ואז כולם אמר לו להגיד קדיש (בגלל הברית שיהי' היום אחרי שחרית של הבן של הרב חנוך כהן).
בקריאת התורה הבעל קורא היה י.ד. שמואלי, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו עלה לשלישי. לאחר מכן היה כ-5 מי שברך'ס, הרב חנוך כהן עשה הגבה.
בסיום התפילה א' מחיילי צבאות ה' (גרין) הכריז יחי ורנ"ק הכריז את הכרזותיו, ואז יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:48 לערך.
כמה דקות לאחר מכן נערך סיום מסכת ברכות ע"י הת' שמוליק פיזם.
בתום הריקודים ערכו את הברית לבנו של הרב חנוך כהן על הבימה של ההתוועדות, ונקרא שמו בישראל אליעזר חי.
הצטברות מי הגשמים חזרה על עצמה שוב בשעה 2:30 לערך. היה הרבה מים בחלק האחורי 770, ליד המדף של לקוטי שחות, ליד ספריית התניא'ס גם באחרי השביל. כנראה שהמים נזלו באיזור המטבח.
כמה תמימים ובן נח שחור הספיקו לנקות את המים לפני מנחה.
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 3:15, לערך החזן היה הרב אורן פופר. אמרו תחנון. לאחר שהחזן הכריז יחי ורנ"ק הכריז על הסיום ועל מעריב יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:31 לערך.
בשעה 3:34 היה סיום על מסכת תענית ע"י הת' מנחם שיחי' ווינטרואב.
(להעיר שאחר מנחה המשב"ק הזיז את הסטנד של הרבי לפינה הדרומית מזרחית של הבימה בגלל המים שנטפו מהמזגן על גבי הסטנדר).
כמידי יום התקיים שיעור דבר מלכות בשולחן המיזרחי.
שיעור הלכות בית הבחירה התקיים גם כרגיל, ומסר אותו הת' ישראל שם טוב כהן, שהמחיש את צורת הבית השלישי. 
לתפילת מעריב נכנס כ"ק שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 לערך, החזן היה ר' יענק'ל חזן. לאחר הכרזת יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד על ידי חיילי צבאות ה', הודיע רנ"ק על הסיום מסכת ביחד עם סיום הרמב"ם, וכן הודיע על שחרית. אח"כ יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:40 לערך.
לאחר כמה דקות הסיום התחיל במרכז 770 בית משיח, עם כל ההקדמות באריכות רבה על ידי המנחה האחד והמיוחד ר' מנחם נחום גערליצקי.
הסיום היה ע"י הרב ישעי' מאניס על מסכת נדרים (ולהעיר שהוא דיבר באנגלית והאריך בהסבריו).
בשעה 11:10 לערך התחיל פינת החי, למדו בשורת הגאולה, כמה מהתמימים סיפרו כמה סיפורים.
ע"פ הורות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו לעשות סיום ולאכול בשר מר"ח עד ט"ו במנחם - אב הרב יהודה פרידמן עשה סיום על מסכת דרך ארץ רבה, והיה סעודת מצוה עם בשר ויין עד שעות הקטנות בבוקר......

שחרית
מכינים לפינת החי.....
מכינים לפינת החי.....
מכינים לפינת החי.....