חדשות חב"ד

שבת משיח בנעלה

כ''ח תמוז פ''א

תלמידי ישיבת המלך המשיח בירושלים בראשות הרב דורון אורן שליט"א, ישהו השבת ביישוב נעלה שבבנימין אצל שליח הרבי שליט"א מלך המשיח, הרב יוסי קליימן.