חדשות חב"ד

גלריה מחלוקת דולרים

כ''ה תמוז פ''א

היום אחרי תפילת שחרית הרבי שליט"א מלך המשיח חילק דולרים לצדקה 

 

הסרטון ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי קרולפסקי - מערכת משיח-דרייו