חדשות חב"ד

חדש: יומן חודש סיון בבית משיח

כ''ד תמוז פ''א

מערכת 'חדשות מבית משיח' ממשיכים בהוצאה לאור, והפעם - חוברת המאגדת את יומני חודש סיון תשפ"א בבית משיח 770.

להורדת החוברת

על גבי השולחנות ב770 בערב שבת