חדשות חב"ד

פעילות משיח באביתר

כ' תמוז פ''א

ביוזמת כמה מהתמימים ואנ"ש מתקיימת פעילות ברוכה ביישוב הפורח - אביתר.

בשבוע האחרון התקיימו שיעורים והתוועדויות, וכן הגיעו תמימים מרחבי הארץ לחזק את התושבים.

ר' מנחם ישראלי מתוועד
שיחת הגאולה באביתר