חדשות חב"ד

שיחה ביום רצון לה'

י''ט תמוז פ''א

אתמול, כמו כל יום רצון לה' אחרי מנחה אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "שיחה" ואחר כך חילק דולרים לצדקה. 

 

הסרטון ע"י הת' מ.נ. הלוי שיחי' ק. - מערכת משיח-דרייו.

חלוקת דולרים