חדשות חב"ד

יומן פ' שלח תשפ"א

כ''ז סיון פ''א

יומן של פ' שלח תשפ"א במחיצת אלוקינו

היומן נכתב ע"י הת' מ.נ. הלוי שיחי' ק.