חדשות חב"ד

הכינוס הראשון לאחרי המיגבלות

כ' סיון פ''א

בעוד שבועיים יתכנסו אנ"ש חסידי חב"ד יחד עם עמך בית ישראל לעצרת ענק שמטרתה מעמד קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, העצרת שתערך בעזהשי"ת ביום ראשון ג' תמוז תשפ"א באמפי-פיס של בת ים - עיר הגאולה. במעמד רבנים, משפיעים שלוחים ואישי ציבור, ובהשתתפות של אנשים נשים וטף.

השנה העצרת היא גם חגיגת סיום הרמב"ם מחזור ה-40 ובמקום יערך הסיום וההתחלה המרכזי למחזור הנלמד ע"פ תקנת הרבי שליט"א מלך המשיח.

כעת חושפים מארגני הכנס את התוכנית המלאה: דבר מלכות, פלאות אראנו - הניסים והנפלאות במבצע שומר החומות, ומיהו אכן בדורנו שומר החומות, עולם מוכן לגאולה.

וברוב שירה וזמרה עם בעל המנגן החסידי ר' יוני שלמה, הזמר מיילך קהאן, והפייטן הנודע אבי בן ישראל, וחברי מקהלת "ידידים" בניהול וניצוח של יעקב רוטבלט ועל הניהול המוסיקלי מופקד ר' דוידי נחשון ותזמורתו.

האירוע בהפרדה מלאה. במקום יתקיים יריד גאולה ומשיח. כרטיסי כניסה ניתן להשיג בקופות ביום האירוע. הסעות מכל רחבי הארץ לפרטים: 058-770-7453.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד