חדשות חב"ד

כינוס תורה - אסרו חג השבועות

ט' סיון פ''א

על פי הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  התקיים אתמול כינוס תורה בבית חיינו בית משיח - 770.

לאחר תפילת מנחה במניין כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א החל הכנס בו נאמו רבנים ומשפיעים ובמיוחד מהאורחים שבאו ךחג השבועות  - חג המו"צים.

ראשון הדוברים  - לאחר המנחה - עסק כמובן בפלפול בענייני משיח וגאולה.

הסרטון ע"י הת' מ"נ הלוי שיחי' ק.