חדשות חב"ד

מוצאי שבועות תשפ"א • חלוקת כוס של ברכה

ח' סיון פ''א

סמוך לשקיעה ביום ב' של שבועות יצא הרבי מלך המשיח שליט"א להתועדות, לאחר כך התפללו מעריב, הרבי עשה הבדלה וחילק לתור ארוך של אנשים וטף קצת יין 'כוס של ברכה'.

A few moments before shkiah on the second day of shavous, the Rebbe Shlit"a came downstairs to the farbrangen in the big zall of 770, witch after so we davened maariv, the rebbe made havdalla and distributed "kos shel bracha" to the men and children, 

For the video:

לסרטון: