חדשות חב"ד

כולם חוגגים סעודת משיח

כ' ניסן פ''א

הוראה מהרבי שליט"א מלך המשיח הוא שכולם ישתו ד' כוסות יין בסעודת משיח, ביום אחרון של פסח לפנות ערב. נוהגים לקיים סעודה זו (בשנה זו  - בארץ הקודש - ביום השבת כ"א ניסן, ובחוץ לארץ ביום ראשון) לאחר תפילת מנחה, נוטלים ידיים לסעודה על מצות, וגם נוהגים לשתות ארבע כוסות של יין. אכילת הסעודה הזו מחזקת בלב כולנו את האמונה בביאת המשיח בגאולה האמיתית והשלימה שאנו נמצאים בה, ובהתגלותו המיידית של הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח, תיכף ומי"ד ממ"ש. "סעודות משיח" נערכות ברוב עם בכל אחד מבתי-הכנסת של חב"ד ברחבי תבל ובבתי-כנסת רבים נוספים. נשים וילדים יכולים לערוך בבית. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!