חדשות חב"ד

בבחירות הבא - כולנו בוחרים משיח!

ט' ניסן פ''א

בבחירות הזה, לא נתמוך בהם, אנו בוחרים משיח!

יום י"א ניסן, נשיא לבני אשר, אנא נסיב מלכא, בוחרים משיח, מצביעים משיח.

יום י"א ניסן, בו מזלם של ישראל גובר, אסור לנו להתבלבל: עכשיו רק הגאולה האמיתית והשלימה. 

ביום רביעי, יחגוג העולם את יום הולדתו המאה ותשע עשרה של הרבי שליט"א מלך המשיח. לא מדובר רק באירוע פרטי למנהיג בסדר גודל בלתי נתפס, אלא ביום בו מגיע לידי שיא, מזלם וכוחם של ישראל. יום הולדתו של ראש בני ישראל, מעניק לכל אחד את האפשרות לקבל שפע עצום בכל המצטרך, ובפועל ממש. 

מעשיה ידועה מספרת על אותו אחד שהגיע אל הרב להתלונן כי צפוף לו בביתו ממועט החדרים על ריבוי ילדיו שיחיו. המליץ לו הרב להכניס עז לביתו. התפלא היהודי אך ציית לדברי הרב, ואם קודם לכן היה לו צפוף, הרי שכעת גברה הצפיפות פי כמה וכמה. רק לאחר שחלפו מספר ימים בהם כבר לא יכל לסבול את המצב החדש, הוא פנה אל הרב בשאלה "מה עכשיו"? "עכשיו" ענה לו הרב "תוציא את העז מהבית". לא הבין מיודענו את ההוראה החדשה, אך ראה זה פלא, מייד לאחר הוצאת העז מהבית לפתע גילה עד כמה מרווח הוא המקום בביתו. ללמדך, שכשיוצאת הצפיפות הגדולה, אפשר לחוש מציאות מדומה של רווח.

שלא נהיה כמו אותו יהודי, ושלא נחשוב חלילה, כי אם הוציאו לנו את העז, הרי שכבר רווח לנו. העולם כולו עבר תקופה של צפיפות רבה, 'עיזים' לא מעטים הוכנסו לנו בזה אחר זה, וכעת נראה כי ב"ה אנו מתחילים לראות את האור בקצה... דווקא תקופה זו, של שיפור ניכר בחיי היום-יום, צריך להציף רגש של בקשה מעומק הלב להתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

כמו אבותינו במצרים, שחשו בפעמי הגאולה, עם הפסקת השיעבוד כחצי שנה קודם ליציאה ממצרים, ראו לנגד עיניהם את המצרים סופגים את עשרת המכות, אך לא הסתפקו בזאת אלא המשיכו לדרוש גאולה ויציאה ממצרים. כך גם אנו, מודים להקב"ה על כל החסד והטוב שעשה עמנו, חוזים בשונאינו הסופגים מכות בזה אחד זה, וכך זה ימשיך הלאה בעז"ה, אך לא מסתפקים בזה - את יום י"א ניסן, ננצל לפעולות לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, קבלת החלטות טובות בעניני תורה ומצוות והשתתפות בהתוועדויות לרגל היום הגדול בהן נדרוש את הגאולה האמיתית והשלימה.

כבר היום אנו חוזים בהתממשות יעודי הגאולה, כאשר העולם כולו הופך לטוב יותר, כלי הנשק ותקציבי המלחמות מצטמצמים והמשאבים מופנים לטוב, אנו עדים לתופעה הנפלאה של הגעת המוני יהודים לארץ הקודש כחלק מקיבוץ גלויות שיושלם בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

זה המקום להזכיר את דבריו הברורים של הרבי שליט"א מלך המשיח בדבר האיסור המוחלט, על פי ההלכה, לתמוך במפלגות המתמודדות, כאשר כולן תומכות במועמד לראשות הממשלה של מי שמנהל משא ומתן עם הערבים למסירת חלקי ארץ ישראל, דבר המסכן מליוני יהודים. כעת עלינו רק לדרוש ולבקש את התגלותו המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח, וכדבריו הקדושים: "ועוד והוא העיקר - אני מקווה שתיכף ומיד יהיה ראש הממשלה שם משיח צדקנו". 'דידן נצח' בפועל ממש ותיכף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

כולנו בוחרים במלך המשיח - הרבי שליט"א מליובאוויטש
מצביעים משיח, שישמור על כל יהודי שאף יהודי לא יבוא עליו נזק וצער ר"ל - שלימות העם, שלימות התורה, ושלימות ארץ ישראל, ששייך לעם ישראל.
מכניסים כרטיס משיח!