חדשות חב"ד

תושבי כפר חב"ד השתתפו בקידוש לבנה בארמון

ט' אדר פ''א

ביוזמת "ועד אברכים כפר חב"ד" התקיים מעמד קידוש לבנה לקבלת פני משיח צדקנו ובדרישה לבניית הארמון בשטח אותו בחר הרבי שליט"א מלך המשיח עבור הארמון.

הנחה את האירוע הרב חיים אלפרוביץ. לאחר אמירת קדיש הלבנה התקיימו ריקודים כהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח ברוב שירה וזמרה עם הרב טוביה בולטון.

באירוע השתתפו רבים מאנ"ש ובעיקר חיילי צבאות השם. כמו כן השתתפו גם קבוצת נשים צדקניות.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד