חדשות חב"ד

קידוש לבנה בארמון

ז' אדר פ''א

בפעם השלישית: תושבי כפר חב"ד יתאחדו בדרישה לבניית הארמון לרבי שליט"א מלך המשיח, וקידוש לבנה לקבלת פני משיח צדקנו.