חדשות חב"ד

שאיבת "מים שלנו" למצות האמונה

ד' אדר פ''א

ביום שני בערב יצאו תלמידי התמימים לחצר בית משיח 770 לשאיבת מים שלנו עבור האפיה שתתקיים מחר במאפיית המצות של הרבי שליט"א מלך המשיח.

ר' זלמן לנדא בשאיבה