חדשות חב"ד

שמחים לקראת הגאולה בפינת החי

כ''ז שבט פ''א

גם השבוע התיישבו תלמידי התמימים ב770 להתוועדות לכבוד הגאולה האמיתית והשלימה - פינת החי.

 

הרב רייניץ מתוועד עם התמימים