חדשות חב"ד

חלוקת הדולרים בשלג - כ"ה שבט פ"א

כ''ה שבט פ''א

משנת תשמ"ו, נוהג כ"ק אד"ש מה"מ לחלק דולרים לשליחות מצוה לתת אותו או חילופו לצדקה בקביעות, בכל יום ראשון - בדרך כלל אחרי שחרית. גם השבוע התקיימה החלוקה, למרות השלג הכבד שנפל בשכונה. צפו בוידיאו נדיר של חלוקת דולרים בשלג, ביום ראשון כ"ה שבט תשפ"א. החלוקה התקיימה למרות הכל בחוץ, כפי הוראתו הק'.