חדשות חב"ד

חלוקת דולרים - ח"י שבט תשפ"א

י''ט שבט פ''א

חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בפתח בית חיינו, בית משיח 770 מרכז חב"ד העולמי, יום א', ח"י שבט תשפ"א.