חדשות חב"ד

האורחים נכנסו ליחידות עם מלך המשיח

י''ד שבט פ''א

ביום שלישי בשעה 8 בערב קיבל הרבי שליט"א מלך המשיח את קהל האורחים שהגיעו לחצרות קדשנו לרגל יוד שבט - ליחידות כללית.